وای باران باران

شیشه پنجره را

باران شست

از دل من اما

چه کسی؟

یاد تو را

خواهد شست


دسته ها :
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387
X