تو ماه کاملی و من جزیره ای در آب

مرا به مد تو هر شب گذشته از سر آب

ستاره ها همه شب گرد من شنا کردند

تو آسمان مرا کرده ای سراسر آب

نگاه غمزده ام بر دلت اثر نگذاشت

چنانکه عکس درختان بی ثمر بر آب

 


دسته ها : عاشقانه
شنبه دوم 9 1387
X