ای فرزند آدم اگر با رستگاران و صالحین همنشین نشوی، پس چه وقت رستگار خواهی شد.

ای فرزند آدم هرکس مرا خشنود کند و تقوای مرا برگزیند،بهشت را به او عطا می کنم.

ای فرزند آدم حقیقت دنیا بازیچه و مشغولیت و زینت وفخر فروشی به یکدیگر است ،و برای مؤمن در دنیا جز عبادت و بندگی و غم و اندوه ، و در آخرت جز بهشت نمی باشد.

دسته ها : حدیث قدسی
جمعه هشتم 9 1387

تو ماه کاملی و من جزیره ای در آب

مرا به مد تو هر شب گذشته از سر آب

ستاره ها همه شب گرد من شنا کردند

تو آسمان مرا کرده ای سراسر آب

نگاه غمزده ام بر دلت اثر نگذاشت

چنانکه عکس درختان بی ثمر بر آب

 

دسته ها : عاشقانه
شنبه دوم 9 1387

شوق پر کشیدن است در سرم قبول کن

دل شکسته ام اگر نمی پرم قبول کن

این که دور دور باشم از تو و نبینمت

جا نمی شود به حجم باورم، قبول کن

گاه، پر زدن در آسمان شعرهات را

از من، از منی که یک کبوترم قبول کن

در اتاق رازهای تو سرک نمی کشم

بیش از آنچه خواستی نمی پرم، قبول کن

قدر یک قفس که خلوتت به هم نمی خورد

گاه، نامه می برم می آورم، قبول کن

گفته ای که عشق ما جداست، شعرمان جدا

بی تو من نه عاشقم، نه شاعرم، قبول کن

آب......

وقتی آب اینقدر گذشته از سرم

من نمی توانم از تو بگذرم قبول کن

دسته ها : عاشقانه
شنبه دوم 9 1387

دوستت دارم را

من دل آویزترین شعر جهان یافته ام

دامنی پر کن از این گل

که دهی هدیه به خلق

که بری خانه دشمن

که فشانی بر دوست

راز خوشبختی هرکس به پراکندن اوست

.

تو هم ای خوب من

این نکته به تکرار بگو

این دل آویزترین شعر جهان را

همه جا، همه وقت،

نه به یک بارو به ده بار که صد بار بگو

دوستم داری؟ را از من بسیار بپرس

دوستت دارم را با من بسیار بگو

دسته ها : عاشقانه
شنبه دوم 9 1387
X